به گزارش افکارنیوز،

 هیات وزیران نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های تحویلی پالایشگاه‌ها را از فردا (اول آبان ماه) بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و مابه التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما تعیین کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۲۹ مهرماه به نهادهای ذیربط ابلاغ کرده است. 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- از ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ نرخ تسعیر ارز برای محاسبه قیمت خوراک پالایشگاه (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده‌های تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نیما خواهد بود.

۲- قیمت‌گذاری مواد اولیه قیر (VB)‌ دریافتی از پالایشگاه‌ها برای تحویل قیر رایگان موضوع بند (هـ) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور برمبنای نرخ تسعیر دلار (۴۲۰۰) ریال و مابه‌التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما با پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد.

۳- به منظور جلوگیری از تغییر نرخ روغن موتور و همچنین شوینده‌ها، برش روغن (لوب‌کات) و نفت سفید تحویلی از پالایشگاه‌ها به کارخانه‌های روغن‌سازی و کارخانه‌های تولید آلکیل بنزن خطی از نفت سفید (LAB)، بدون تأثیر تسعیر نرخ ارز برمبنای نرخ تسعیر دلار ۴۲۰۰ ریال و مابه التفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما با پالایشگاه‌ها محاسبه خواهد شد. 

۴- نرخ تسعیر خوراک تحویلی از پالایشگاه‌ها به شرکت‌های پتروشیمی داخلی برمبنای متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما خواهد بود.

۵- پالایشگاه‌ها مجازند فرآورده‌های ویژه خود را برای مصارف داخلی برمبنای متوسط ماهانه نرخ تسعیر مورد عمل در سامانه نیما (به عنوان نرخ پایه) محاسبه یا مستقیماً صادر کنند.

تبصره - بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی ویژه تابع مقررات عمومی مصوب خواهد بود.

۶- صادرات فرآورده‌های اصلی (نفت کوره، بنزین، نفت گاز، گاز مایع، نفت سفید و سوخت هوایی) فقط از طریق شرکت ملی نفت ایران مجاز است.

تبصره ۱- صادرات فرآورده‌های اصلی به هر شکل توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و پالایشگاه‌های کوچک، منوط به کسب مجوز از وزارت نفت است.

تبصره ۲- صادرات گاز مایع توسط شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده مجاز است.

۷- شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، هر ماهه صورتحساب‌های صادر شده (طلب/ بدهی دولت از هر پالایشگاه در ماه پیش از آن) را به پالایشگاه مربوط و نیز خزانه‌داری کل کشور ارسال می‌کند تا در هر مورد مبلغ صورتحساب وصول و به حساب‌های یک‌طرفه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران واریز و از آن محل مستقیماً به حساب‌های ذی‌ربط خزانه واریز شود. در صورت استنکاف پالایشگاه‌‌‌ها، خزانه‌داری کل کشور مجاز به انجام عملیات اجرایی موضوع ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۳۶۶ - خواهد بود.