به گزارش افکارنیوز،

شیبانی پیش از این نیز به عنوان بازرس ویژه در بیمه مرکزی مشغول به خدمت بود.