به گزارش افکارنیوز،

آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع تبلت‌های سایز بزرگ موجود در سطح بازار تهران است؛

 

قفثصفثص5ثص5