به گزارش افکارنیوز،

 از آنجایی‌که کاهش بهره‌وری در برخی از میادین نفت شیل شرکت‌های آمریکایی مجبور کرد تا برای حفظ رشد تولیدشان، حفاری بیشتری انجام دهند، این شرکت‌ها برای نخستین بار از ماه ژوئن، برای سومین هفته متوالی، بر تعداد فعال نفتی‌شان افزودند.

شرکت بیکر هیوز، بزرگ ترین شرکت خدمات نفتی جهان اعلام کرد حفاران آمریکایی در هفته منتهی به 26 اکتبر 2 دکل نفتی را فعال کردند و در مجموع تعداد دکل‌های نفتی این کشور به 875 دکل رسید که بالاترین میزان از مارس 2015 به شمار می‌رود.

طی یک ماه گذشته، تعداد دکل‌های نفتی فعال در ماه اکتبر به 12 دکل رسید که بیشترین میزان ماهانه افزایشی از ماه می به شمار می رود. در ماه می 34 دکل را فعال کردند.

این افزایش، نخستین افزایش متوالی از جولای 2017 است که برای 4 ماه متوالی افزایش داشت.

شمارش دکل‌های آمریکا به عنوان نشانه اولیه تولیدات آتی درنظر گرفته می‌شود که بیش از 737 دکل فعال سال گذشته است.