نرخ ارز‌های رایج اعلام شده از سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده کنید:

 

ایست آخر هفته نرخ ارزهای بین بانکی+ جدول

ایست آخر هفته نرخ ارزهای بین بانکی+ جدول