به گزارش افکارنیوز،

​امیر خجسته در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس با 141 عضو فعالیت خود را از ابتدی مجلس آغاز کرد، گفت: این فراکسیون قدرتمندانه و بدون توجه به گرایش های سیاسی با هرگونه فساد برخورد می کند. در این حوزه مردم و خبرگان جامعه اطلاعات درباره فساد در بخش های مختلف را به این فراکسیون می دهند.

وی با ذکر نمونه ای از این فعالیت ها عنوان کرد: یکی از گزارشاتی که به این فراکسیون رسیده است در مورد گمرک بود که توسط کارشناس این دستگاه در اختیار ما قرار گرفت که نتیجه آن تحول در گمرک بود و جلوی قاچاق 34 هزار خودرو گرفته شد و مجرمین هم بازداشت شدند.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با بیان اینکه سامانه ای که در فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شده، بسیار اثرگذار است، اشاره کرد: از نیروهای امنیتی و انتظامی درخواست داریم در این حوزه ورود و فراکسیون را همراهی کنند. در این بین کارشناسان فراکسیون و همچنین کمیسیون اصل 90 با عملکرد دقیق، با فساد در بخش های دیگر مبارزه کنند.

وی از نقش گزارشات مردمی در راه مبارزه با فساد گفت و عنوان کرد: گزارشاتی که توسط مردم به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی می رسد به دادستانی اعلام می شود و با پیگیری آن ها با فساد برخورد می شود. در حقیقت مردم از طریق سامانه فراکسیون مبارزه با مفاسد، فساد در دستگاه هایی که بیت المال در آن ها حیف و میل می شود را گزارش می دهند.

خجسته درباره گزارشات مردمی درباره حقوق های نجومی بیان کرد: بر اساس گزارشاتی که مردم ارسال کرده اند مدیر یکی از بانک های تجارت تا بیش از 700 میلیون حقوق دریافت می کرده است که ورود کردیم و دیدیم صحت دارد و لذا با آن برخورد کردیم. همچنین گزارشاتی از دریافت حقوق های 80 تا 100 میلیونی برخی مدیران دریافت کرده ایم که با آن ها نیز برخورد کردیم.