به گزارش افکارنیوز،

نرخ امروز ارز در سامانه نیما به ازا هر یورو حدود 9547 تومان بود.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات، امروز به حدود 33میلیون یورو رسید.

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ 16 مرداد تا امروز به 4 میلیارد و 470 میلیون یورو رسید.

مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ 16 مرداد تا امروز به 3 میلیارد و 977 میلیون یورو رسید.

 

photo_2018-10-28_20-07-51