به گزارش افکارنیوز،

محمد اسلامی در فاصله یک روز تا اربعین حسینی در مرز مهران اظهار کرد: در نظر داریم در طی این سفر با بررسی مسائل و مشکلات، با تمهیداتی که استانداری دو برنامه‌هایی که از گذشته آغاز شده بتوانیم برنامه‌ریزی منسجمی را انجام دهیم به نحوی که زیرساخت ها و شرایطی که برای عبور و مرور وجود دارد برای رفاه حال مردم  ارتقا پیدا کند.

وی بیان کرد: بازدید و بررسی زیرساخت ها، بررسی مسائل و مشکلات و برنامه ریزی برای آینده از اهداف این سفر است.

وی گفت: باید بتوانیم از این یک ارتقای سطح سرویسی را برای همه هموطنان ایجاد کنیم.