به گزارش افکارنیوز،

 برای خرید انواع خودرو پژو در بازار باتوجه به کارکرد و سال تولید طبق جدول زیر باید از حدود ۵۱ میلیون تومان هزینه صرف کرد.

1850385_935