به گزارش افکارنیوز،

چنانچه شرایط لازم برای تولید خودروهای داخلی در بخش اختصاص ارز تولید و صدور مجوز افزایش قیمت خودرو به وجود آید، می توان امیدوار بود که تولید در خودروسازان و قطعه سازان داخلی در یک روند مناسب ادامه یابد و با ادامه این روند، امیدواری به پویایی اقتصادی بنگاه های تولیدی اعم از خودروسازان و قطعه سازان بیشتر خواهد شد.

نیک می دانیم که برای تولید یک خودرو، هزاران قطعه داخلی و خارجی و یا مواد اولیه برای تولید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز است. صنعت خودرو در کشورمان علی رغم تمام تلاش های چند دهه صنعتگران و تولیدکنندگان هنوز تا خودروسازشدن در کلاس جهانی فاصله دارد و فعالیت های بخش قطعه سازی و خودروسازی به رغم پیشرفت های چشمگیر، کماکان در برخی از مواد اولیه، قطعات حساس و نیازمند به تکنولوژی بالا، چشم به مرزهای خارج از کشور دوخته است.

از جهتی تحریم های ظالمانه، قطعه سازان و خودروسازان داخلی را در شرایطی قرار داده که امکان ارتباطات و مبادلات تجاری این حوزه را با دشواری های فراوان رو به رو کرده است و این بخش از صنعت به ناچار باید رویه هایی را در پیش گیرند که بتوانند بنگاه های تولیدی را سرپا نگه داشته تا چراغ تولید و صنعت خودروی کشور به خاموشی نگراید.

گرانی و نوسانات ارز، نهاده های تولید و حامل های انرژی که نقش زیادی در تعیین قیمت نهایی محصول دارند، باعث افزایش هزینه های تولید خودرو شده اند و این در حالی است که خودروسازان داخلی برای افزایش قیمت خودرو به دلیل عدم صدور مجوز افزایش قیمت، همچنان با ضرر و زیان در حال تولید و عرضه خودرو هستند. اگرچه خودروسازان داخلی با فراز و نشیب هایی در تیراژ تولید رو به رو بوده اند ولیکن در صورت تامین شرایط لازم برای تولید محصولات داخلی چه در بخش اختصاص ارز تولید و چه در زمینه صدور مجوز افزایش قیمت خودرو، می توان امیدوار بود که تولید در خودروسازان و قطعه سازان داخلی در یک روند مناسب ادامه یابد و با ادامه روند تولید، امیدواری به پویایی اقتصادی بنگاه های تولیدی اعم از خودروسازان و قطعه سازان بیشتر خواهد شد.

از این رو ضروری است که متولیان صنعت خودرو با نگاه به منافع تولیدکنندگان و سهامداران و به منظور کاهش فاصله قیمت خودرو از کارخانه تا بازار با تدبیر و شتاب منطقی جهت واقعی کردن قیمت های انواع خودروهای تولید داخل اقدام کنند تا مردم از سر درگمی نجات یابند و ثبات و آرامش به تولیدکنندگان داخلی و همچنین بازار خودرو بازگردد.

 

امیر عالی زاده