محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در نشست صبحانه کاری با اتاق تعاون ایران با اشاره به مشکلاتی که مسئولان اتحادیه های تعاونی بخش کشاورزی و دامپروری در جلسه مطرح کردند، گفت: کلید حل بسیاری از این مشکلات بحث زنجیره تولید از مزرعه تا سفره است و در بخش کشاورزی سیستمی که می تواند پاسخگوی نیاز باشد تعاونی‌ها هستند.

حجتی تاکید کرد: در بسیاری از موارد زنجیره تولید از مزرعه تا سفره تشکیل شده است و نمونه‌های موفقی را حتی در داخل کشور داریم.

وزیر جهاد کشاورزی هم چنین با اشاره به موفقیت بخش تعاون در ایجاد زنجیره ارزش در برخی کشورها از جمله فرانسه و هلند یادآور شد: در داخل نیز تعاونی مرغداران رفسنجان را داشتیم که خودشان تولید می‌کردند و ۲۰۰ فروشگاه در سراسر کرمان برای توزیع داشتند که نمونه موفقی از به دست گرفتن زنجیره تولید است؛ از این نمونه ها در گوشه و کنار کشور بسیار داریم.

وی تاکید کرد برای حل مشکلات بخش کشاورزی هیچ چاره‌ای جز ایجاد زنجیره تولید تا مصرف نداریم و تعاونی تعاونی ها باید در این زمینه فعال عمل کنند.