به گزارش افکارنیوز،
وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به 31 استان و جنوب استان کرمان اسامی هشت کالای جدید را مشمول دریافت ارز رسمی کرد. 

در این نامه آمده است: پیروز نامه شماره 197680 . 60 مورخ 97.7.25 به پیوست تصویر نامه شماره 212491 . 60 مورخ 1397.08.14 مقام عالی وزارت در خصوص فهرست اقلام موضوع تبصره (1) ماده (1) مصوبه شماره 63793 . ت ، 55663 ه مورخ 97.5.16 هیات محترم وزیران ارسال و به اطلاع می‌رساند: 

1 - ردیف‌های 4 و 5 نامه شماره 197680 . 60 مورخ 97.7.25 به شماره تعرفه‌های 48119020 و 48192010 به گروه کالایی 2 تغییر یافت. 

2 - ردیف 9 نامه شماره 197680 . 60 مورخ 97.7.25 به شماره تعرفه 72101200 صرفا جهت کاربرد صنایع روغن نباتی و شیر خشک اطفال مشمول گروه کالایی یک می‌شود. 

3 - تعرفه‌های جدول ذیل به لیست تکمیل گروه کالایی یک اضافه می‌شود. 

فصل  شماره تعرفه  نوع کالا  حقوق ورودی
28 28275100 برموسدیم یا پتاسیم 5
28 28364000 کربنات سدیم 5
29 29212200 هگزا متیلن دی آمین و املاح آن  5
31 31039000 سایر 5
31 31052000 کودهای معدنی یا شیمیایی داریا سه عنصر حاصلخیز کننده ازت، فسفر و پتاسیم 5
34 340311000 فرآورده‌ها برای عمل آوردن مواد نسجی چرم، پوست‌های نرم یا سایر مواد  10
39 39081090 سایر 5
84 84801700 نوع تزریقی یا فشاری 10