به گزارش افکارنیوز،

دانیال داودی راد، دبیر اسبق کانون کارآفرینان استان تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: در طی 15 سال گذشته تا کنون که از مطرح شدن واژه کارآفرینی در ایران میگذرد همچنان این مقوله به عنوان یک شعاراستراتژیک و عالی برای رسیدن به اهداف سیاسی دولتها و احزاب باقی مانده است.

وی ادامه داد: کارآفرینی که به معنای خلق ارزش نو و تولید ثروت در دنیا مطرح و اهرم اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست در ایران با توجه به تولد ناقصش ( به لحاظ موانع قانونی کسب و کار) و گذشت نزدیک به دو دهه که از عمرش میگذرد در دولت کنونی در حال مرگ قطعیست به طوری که دیگر دولتمردان هم برای دوری از کلیشه بودن شعارها و وعده هایشان از واژه کارآفرینی هم استفاده نمی‌کنند.
این استاد دانشگاه افزود : کارآفرین در کل به سه نوع : سازمانی، فردی و اجتماعی تقسیم میشود که تا کنون در کشور ماه فقط نوع کارآفرینی سازمانی دارای پروندهی درخشانیست آن هم فقط و فقط در ایجاد پستهای سازمانی معاونت و مدیرکلی، کارآفرینی و تشکیل نهادهای مختلف با لفظ کارآفرینی ( آن هم بدون قدرت اجرایی ) و ارائه گزارشات و آمار دروغین به جهت خودنمایی در حوزه کارآفرینیست و نه کارآفرینی سازمانی واقعی.
دبیر اسبق کانون کارآفرینان استان تهران گفت: البته از حق نگذریم ایجاد دفاتر الکترونیک شهر و پلیس +10 و دفاتر پیشخوان دولت از جمله کارآفرینی سازمانی کشور ما محسوب میشوند که به توصیه دفاتر کارآفرینی مستقر در سازمانها بخشی از وظایفشان را به بخش خصوص واگذار و از این طریق ایجاد اشتغال کردند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در کارآفرینی فردی یا خصوص نه تنها هیچ گونه پیشرفتی نداشته‌ایم بلکه به واسطه عدم هماهنگی میان اجزای اکوسیستم کارآفرینی اعتقاد مردم به کارآفرین در کشور را هم از بین برده ایم و متاسفانه طی دو دهه که از سر دادن شعارآفرینی در کشور می گذرد همچنان موانع ایجاد کسب و کارآفرینی در کشور پابرجاست . بلکه هر روز بیشتر و بیشتر هم میشوند.
داودی راد تاکید کرد: در وضعیت کنونی کشور و تا قبل از اینکه کارآفرینی بطور قطعی دچار مرگ شود و نیروی کار کشور در صف استخدام بی درد سر و بی مانع در دولت معطل شوند، باید انقلابی اساسی و بدون شعارزدگی در حوزه اکوسیستم کارآفرینی صورت بگیرد تا مجموعه عناصر مرتبط با کارآفرینی با اهداف غایی خلق ارزشهای نوآورانه و تولید ثروت در جامعه همسو گردند.
وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی اقتصاد کشورباید کارآفرینی را زنده نگهدارید تا اقتصاد زنده بماند، گفت: باید از نمایندگان محترم مردم در مجلس خواست به صورت کارشناسی و به سرعت قوانینی وضع کنند که موانع کارآفرینی و کسب و کار را در ایران حذف و امید نیروی کار را به عملی کردن ایدهای کارآفرینانه شان و راه اندازی کسب و کار و ایجاد اشتغال در بخش خصوصی را قوت بخشند.
این استاد دانشگاه افزود: بی شک دولت بدون کمک بخش خصوصی از عهده تحریم‌ها برنمی‌آید و این امر زمانی محقق می‌شود که نیروی کار بالقوه کشور در راه عملی کردن ایده های کارآفرینی خود و ایجاد اشتغال در بخش خصوص نه تنها قوانین دست و پا گیر دولت و سازمانها و نهادهای مزاحم را به عنوان سد راه خود نبینند بلکه حمایتهای واقعی دولت را در کنارخود احساس کنند.
وی در ادامه  سهولت در صدور مجوز راه اندازی کسب و کار،  حذف رانت و حمایتهای مالی و بیمه ایی و  معافیتهای مالیاتی به کسب و کارهای نوپا را از جمله راهکارهایی دانست که بدون ایجاد هیچ پست سازمانی کارآفرینی و هیچ نهاد و ارگانی و صندوقی با عنوان کارآفرینی می‌تواند تولید ثروت در بخش خصوصی را رونق بخشد.
وی افزود : اطمینان می‌دهم اگر ایمان و امید به محقق شدن ایده های کارآفرینی در ایران افزایش یابد و حمایتهای واقعی و بدون شعار دولت ایجاد شود و کاغذ بازی و استعلام‌های بیهوده و سازمانهای مزاحم حذف و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی از سه ماه به یک هفته تقلیل یابد دیگر شاهد دفن ایده های کارآفرینی جوانان نخواهیم بود تا برای امرار معاش و زندگی بهتر آرزوی استخدام در دولت یا مهاجرت به کشورهای بیگانه را داشته باشند.