به نوشته روزنامه شرق، بانك مركزي در ماههاي گذشته چند بار براي كنترل قيمت سكه راه عرضههاي ارزان را در پيش گرفت و هر بار هم توانست براي مدتي قيمتها را مهار كند در آخرين تلاش هم اين بانك به جاي فروش نقدي اقدام به پيشفروش سكه كرد.

این روش جدید در ابتدای راه، مشتری چندانی نداشت این استقبال کم به تمایل مشتریان سکه به خرید نقدی، سودآوری سریع و البته بی‌اعتمادی مردم به قطعیت تحویل سکه تعبیر شد اما وقتی ورق برگشت و تعداد کسانی که تصمیم گرفتند شانس خود را با اعتماد به بانک مرکزی امتحان کنند، افزایش یافت این بانک دستور عقب‌نشینی داد و اعلام کرد که پیش‌فروش چهارماهه را متوقف می‌کند؛ تصمیمی که احتمال تحقق نظریه بدبین‌ها را تقویت می‌کرد.

به اين ترتيب عجيب نبود و نيست كه قيمت سكه دوباره رو به صعود بگذارد ضمن اينكه افزايش قيمتهاي جهاني و تغيير جهت نقدينگي از بازار ارز به سكه هم مزيد بر علت شد تا قيمت تمام بهار آزادي دوباره به كانال ۸۰۰ هزار تومان بازگردد و در این کانال باقی بماند.