روزنامه کیهان در ستون کیهان و خوانندگان نوشت:

تعداد ۳۰۰ نفر از کارگران شرکتی کارخانه آلومینیوم سازی اراک هستیم که به دنبال ابلاغ مهلت ۱۵ روزه دولت نسبت به حذف پیمان نیروی انسانی و تأکید استانداری اراک، مدیرعامل کارخانه ما را با تهدید به اخراج وادار به بستن قرارداد مجدد با پیمانکار نمود.

آیا بی عدالتی و تضعیف حقوق کارگران پاداش حضور در صحنه و وفاداری ما به انقلاب و نظام است؟ از مسئولین امر درخواست رسیدگی داریم.
این در خواست در نهایت با امضای جمعی از کارگران کارخانه آلومینیم اراک انتشار پیدا کرده است.