به گزارش افکارنیوز،
بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۴ ارز کاهش، ۲۷ ارز افزایش و ۸ ارز ثابت مانده است.

 

بسی

بسی