به گزارش افکارنیوز،

محسن صالحی‌نیا با حکم وزیر صنعت به سمت سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مصنوب شد. 

در بخشی از این حکم آمده است: با توجه به سوابق، تعهد، دانش و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت «سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» منصوب می‌شوید تا با صرف همت و تلاش مضاعف و حسن هماهنگی و تعامل با عوامل خبره و صاحب نظر سازمانی و برون سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود موجبات پیشبرد وظایف خطیر محوله علی‌الخصوص رشد و تقویت صنایع کوچک و فراهم نمودن بستر مناسب با زیرساخت‌های مورد نیاز در شهرک‌های صنعتی و ارتقاء کیفیت خدمات مورد انتظار صنایع مستقر در نواحی و شهرک‌های صنعتی را با اعمال تصمیمات مناسب و شجاعانه فراهم نمایید.

صادق نجفی معاون سابق وزیر پیش از این مدیرعاملی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را بر عهده داشت.