به گزارش افکارنیوز،

 با حکم رضا رحمانی، محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران شد.

پیش از این مجتبی خسروتاج، ریاست سازمان توسعه تجارت ایران را به عهده داشت.

پیش از این، محمدرضا مودودی نیز معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران بوده است.