به گزارش افکارنیوز،

 در بخشی از ابلاغیه گمرک با موضوع شیوه پذیرش خروج محمولات صادراتی ارسالی از گمرکاتداخلی به مقصد خروج بازارچه های مرزی، آمده است: جهت جلوگیری از بروز هرگونه ازدحام و مشکلات توقف محمولات صادراتی، پذیرش اظهارنامه های صادراتی در مسیرهای زرد و قرمز جهت خروج از طریق کلیه بازارچه های مرزی کشور با رعایت مفاد بخشنامه ها، پس از دریافت موافقت کتبی ناظر یا مدیر کل گمرکات استان مربوط مبنی بر وجود امکانات، نیروی انسانی و زیرساخت های سیستمی و امکان کنترل و نظارت لازم جهت خروج و تسویه سیستمی پروانه ها در بازارچه مورد تقاضا انجام پذیرد.