رداشت دیرهنگام، اگرچه باعث بهینه‌شدن کیفیت مرکبات می‌شود اما عواقبی همچون دستبرد سارقان به محصولات یا سرمازدگی مرکبات می‌شود و ضررهای هنگفتی برای باغداران به‌بار می‌آورد.

کد خبر: 811430