يدالله صادقي در گفتوگو با ايسنا، در مورد قيمت مرغ كه در برخي از نقاط تهران با قيمت ۳۷۰۰ توماني هم عرضه ميشود، گفت: اين محصول قيمت مصوب ندارد و تابع عرضه و تقاضاست.

وی با بیان اینکه قیمت مرغ به کمک مرغ‌های منجمد ذخیره‌شده تنظیم می‌شود، افزود: معدل قیمت مرغ گرم در تهران ۳۵۰۰ تومان است و به شبکه‌ها اعلام کردیم که در صورت نیاز می‌توانند مراجعه کنند و از مرغ‌های منجمد ذخیره‌شده به میزان مورد نظر خود تهیه و سپس عرضه کنند.

صادقی تصریح کرد: چند روزی می‌شود که ذخایر مرغ منجمد آزاد و اعلام شده که به میزان نامحدود اگر بخواهند عرضه می‌کنیم.

وي در پايان هرچند ميزان ذخاير مرغ را اعلام نكرد اما اين ميزان را مناسب ذكر كرد.