به گزارش افکارنیوز،

 ماموران گمرک پرویزخان بیش از ۲۲ تن گوجه فرنگی بوته ای قاچاق را کشف کردند. 

براساس این گزارش، این مقدار گوجه فرنگی بوته ای با عنوان گوجه فرنگی گلخانه ای اظهار شده بود که ماموران گمرک به تخلف این اظهار پی برده و بیش از ۲۲ تن گوجه ای بوته ای را ضبط کردند.

همچنین این ماموران در عملیات دیگری، بیش از ۶ تن سیب زمینی در کیسه های پیاز جاسازی شده بود که ماموران گمرک با تیزبینی کشف و ضبط کردند.  

اخیرا با توجه به ممنوعیت صادرات سیب زمینی از ابتدای پاییز، قاچاق این محصول کشاورزی افزایش یافته که خوشبختانه توسط ماموران گمرک کشف می شود.

کشف سوخت قاچاق توسط ماموران گمرک 

همچنین ماموران گمرک پرویزخان در عملیات بازرسی از یک اتوبوس خروجی ۳هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف و ضبط کردند.