به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۴ ارز افزایش، ۸ ارز ثابت و ۷ ارز کاهش داشته است.

 

بی

بی