به گزارش افکارنیوز،

علی معقولی مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ایران با ارسال نامه ای به کلیه گمرکات اجرایی نوشت: پیرو بخشنامه شماره 124/8/94/75480 مورخ 24/4/94 بدین وسیله گمرک کیش به عنوان گمرک تخصصی ترخیص طلا و جواهرات و سایر فلزات گران بها تعیین شد.