به گزارش افکارنیوز،

قیمت دوچرخه ویژه کودکان در بازار به شرح زیر است: