به گزارش افکارنیوز،

 آمارهای گمرک چین نشان می دهد خرید نفت چین از ایران در ماه اکتبر به دلیل نامشخص بودن تکلیف معافیت های اعطایی از سوی دولت آمریکا در آن ماه کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، تقاضای چین برای خرید نفت در ماه اکتبر به رقم بی سابقه ای افزایش یافته و انتظار می رود در ماه دسامبر نیز همچنان بالا بماند.

خرید نفت چین از ایران در ماه اکتبر با 64 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 1.0496 میلیون تن معادل حدود 247 هزار و 160 بشکه در روز رسیده است.

این سومین کاهش ماهانه متوالی خرید نفت چین از ایران نسبت به ماه قبل از خود است که تحت فشار آمریکا برای کاهش خرید شرکت های چینی از ایران رخ داده است.

خرید نفت چین از ایران در بازه زمانی ژانویه تا اکتبر نیز نسبت به مدت مشابه سال پیش 3.4 درصد کاهش داشته و به 25.54 میلیون تن، معادل 613 هزار و 300 بشکه در روز رسیده است.

چین یکی از 8 کشوری است که از تحریم های نفتی علیه ایران معاف شده و اجازه یافته تا روزانه 360 هزار بشکه نفت از تهران خریداری کند.

شرکت های چینی در ماه اکتبر هیچ محموله نفتی ای از آمریکا‌خریداری نکرده اند. اما خرید نفت چین از روسیه در این ماه با 58 درصد جهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم بی سابقه 7.347 میلیون تن رسیده که معادل 1.73 میلیون بشکه در روز است.