به گزارش افکارنیوز،

 محمد شهریاری، با اشاره به اینکه حجم متوسط بارشها در این بازه زمانی ۱۲۰ درصد افزایش یافته است، گفت: مصرف آب شرب تهران روزانه حدود ۳ میلیون متر مکعب است که بخشی از آن از ۵ سد اطراف تهران و مابقی از منابع آب زیرزمینی تامین می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۵۵۰ میلیون متر مکعب آب در مخازن سدهای امیرکبیر، طالقان،​لار ،​لتیان و ماملو وجود دارد گفت: این رقم در مقایسه با سال گذشته که ۶۶۰ میلیون مترمکعب بوده با ۱۲۰ میلیون مترمکعب کاهش مواجه است.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران با اشاره به اینکه امیدواریم شاهد تداوم بارندگی ها برای جبران کسری مخزن سدها باشیم ادامه داد: کشور ایران با خشکسالی همیشگی همراه است و با وجود اثرات مثبت بارندگی های انجام شده بر ذخایر آبی و وضعیت تامین آب شرب ، کشاورزی و صنعت ،​اما وزارت نیرو به دنبال اجرای طرحهایی در خصوص سازگاری با کم آبی است.

شهریاری گفت: با همراهی شهروندان در تهران و کل کشور می توانیم منابع محدودمان را مدیریت کرده و با چالش کمتری سال آبی پیش رو را طی کنیم.

وی با بیان اینکه تامین آب کشاورزی از سد طالقان ۲۰۰ میلیون مترمکعب و از سد لتیان و لار ۵۰ تا ۶۰ میلیون مترمکعب و ۴۰ میلیون مترمکعب از سد امیر کبیر است ادامه داد: موضوع مورد نظر برای بخش کشاورزی در تهران جایگزینی پساب حاصل از تصفیه خانه های فاضلاب بجای منابع سطحی است.

مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب منطقه ای تهران گفت: در شرایط نرمال نسبت اختلاط و تامین آب تهران ۷۰ درصد از منابع سطحی و ۳۰ درصد از منابع زیر زمینی است که در صورت خشکسالی شدید مانند سال گذشته این نسبت ۵۵ به ۴۵ تغییر می یابد که ۵۵ درصد منابع آب سطحی و ۴۵ درصد منابع آب زیرزمینی است.

شهریاری درخصوص وضعیت رسوب در مخازن سدهای تهران افزود: رسوب موجود درمخازن سدهایی مانند امیر کبیر با عمر ۵۰ سال، نسبت به برنامه های موجود از شرایط نرمالی برخوردار است در سد لتیان نیز سالانه رسوب زدایی انجام می شود.