به گزارش افکارنیوز،

 سید محمدرضا پرهیزکار مردادماه سال 93 به عنوان مدیرعامل تله کابین توچال منصوب شد. وی طی چهار سال اخیر برنامه های توسعه ای متعددی را با اولویت اقتصاد مقاومتی در این مجموعه اجرایی کرد.

حمایت از تولید کابین تمام ایرانی با قیمت یک دهم نمونه های خارجی و استفاده آن در ایستگاه تله کابین از جمله اقدامات دوران مدیریت پرهیزکار در توچال بود.

وی از این پس به عنوان مدیرعامل مجموعه تفریحی ارم به خدمت رسانی ادامه خواهد داد.