به گزارش افکارنیوز،

 عبدالمهدی بخشنده با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و درخواست وی از دکتر روحانی در زمینه تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شده، با موافقت رئیس جمهوری و همراهی و مساعدت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان زحمتکش گندم که در سه سال اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده اند، رئیس جمهور با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی از حمایت همه جانبه رئیس جمهوری و همه دست اندرکاران قدردانی کرد.