به گزارش افکارنیوز،

عبدالناصر همتی عصر شنبه پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا افزود: بنا بر پیشنهادی که امروز در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک های تصمینی، قابل ظهرنویسی (پشت نویسی) نیست و متقاضی چک باید نام ذینفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
همتی افزود: چک های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک ها نقد شوند؛ ضمن آنکه بانک ها از این به بعد چک ها را با شرایط جدید ارائه و صادر می کنند.
وی اضافه کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک های تضمینی بود که به دلیل پشت نویسی و دست به دست شدن توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود می آمد.
همتی ادامه داد: بررسی های ما در یکی دو ماه گذشته نشان می دهد ارزش این چک ها هشت هزار میلیارد تومان بود که چرخش بدون شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می رود.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می شود.