به گزارش افکارنیوز،

همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی روز گذشته در سالن اجتماعات وزارت راه و شهرسازی به میزبانی سفارت کشور کره جنوبی در ایران با مشارکت شرکت هم آ برگزار شد.

سفیر کره جنوبی در تهران گفت: مانند افراد، سازمان ها هم هویت منحصر به فرد دارند و شخصیت منحصر به فرد دارند و باید احساس مسئولیت کنند نسبت به محیطی که در آن کار می کنند.

یو جانگ - هیان در همایش مسئولیت اجتماعی شرکتی و فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر تعاملات اقتصادی که در تهران و با همکاری سفارت جمهوری کره جنوبی و شرکت همراه مدیریت آرمانی برگزار شد، گفت: خانم ها و آقایان این افتخار بنده است که در این همایش سخنرانی می کنم.

وی ادامه داد: لازم است تشکر ویژه خود را از آقای پروفسور کیم جونگ دی از دانشگاه کره و سرکار خانم فاطمه دانشور عضو اتاق بازرگانی ایران و آقای تایماز سید مصطفایی رییس هییت مدیره شرکت همراه مدیریت آرمانی  دراین سمینار که مربوط به مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی است اعلام کنم.

سفیر کره جنوبی در تهران همچنین گفت: افتخار سفارت ماست که ما حامی مالی این سمینار باشیم.

یو جانگ - هیان تصریح کرد: برگزاری کنفرانس های مهمی نظیر کنفرانس مسئولیت اجتماعی برای یک نمایش نیست بلکه نشان دهنده تصمیم سفارت کره برای ارائه کمک های فنی است و فکر می کنیم برای رسیدن به روابط کاری برای تحقق این موضوع است.

وی یادآور شد: مسئولیت اجتماعی نه تنها در زمینه های حفاظت محیط زیست و مسائل بهبود دهنده آن بسیار مهم است بلکه برای بهبود تصویر خود شرکت ها بسیار اهمیت دارد.

سفیر کره جنوبی در تهران ادامه داد: در واقع رویکرد ایجاد شود به سمت مسئولیت های اجتماعی تغییر کرده و فضای اخلاقی را هم باید در نظر گرفت و این موضوع به فهرست و معیارهای ارزشیابی شرکت ها اضافه شده است.

یو جانگ - هیان همچنین بیان کرد: طبیعی است هر چقدر شرکت ها به مسئولیت اجتماعی توجه بیشتری داشته باشند از طرف جامعه مورد اعتماد بیشتری هستند و احترام بیشتری برای آنها قائل هستند و برعکس آن هم به همین شکل است.

وی خاطر نشان کرد: مانند افراد، سازمان ها هم هویت منحصر به فرد دارند و شخصیت منحصر به فرد دارند و باید احساس مسئولیت کنند نسبت به محیطی که در آن کار می کنند.

سفیر کره جنوبی در تهران با طرح این موضوع که در گذشته در ایران تاکید شرکت ها بیشتر روی سودآوری است، ادامه داد: در ایران شرکت ها کمتر به مسائل اجتماعی توجه می کردند و این موضوع به پایان رسیده و در حال حاضر موضوع مسئولیت اجتماعی آنقدر اهمیت دارد که وقتی به شرکت های خارجی نگاه می کنید فعالیت آنها حتماً باید به معیار مسئولیت اجتماعی توجه داشته باشند.

یو جانگ - هیان با طرح این موضوع که مسئولیت اجتماعی شرکت ها موجب روابط دیپلماتیک بهتر و قوی تر میان کشورها می شود، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی حتی از این لحاظ هم هم است و فعالیت های مسئولیت اجتماعی بنگاه ها به عنوان یک ابزار برای تقویت روابط بین کشورها استفاده می شود.

وی تاکید کرد: اهمیت موضوع روابط بین کشورها چند برابر می شود وقتی در مورد کشورهایی مثل ایران و کره به آن اشاره می شود.

سفیر کره جنوبی در تهران یادآور شد: دو کشور ما شرکای تجاری برای چندین دهه بودند و تصمیم دارند روابط تجاری را ادامه دهند.

یو جانگ - هیان در همایش مسئولیت اجتماعی تاکید کرد: خانم ها و آقایان دولت کره جنوبی فعالیت شرکت های کره ای در زمینه مسئولیت اجتماعی را تشویق می کند و معتقد هستند که مسئولیت اجتماعی برای خود شرکت ها منفعت دارد و هم برای همه مردم و جامعه ای که در آن فعالیت می کند.

وی با طرح این موضوع که مسئولیت اجتماعی در دهه های گذشته رشد کرده است، گفت: مسئولیت اجتماعی هم تجارت را پوشش می دهد و هم در موضوع رقابت شرکت ها برای رشد پایدار نقش عمده ای را ایفا کرده است.

سفیر کره جنوبی در تهران تصریح کرد: همانطور که گفتم از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک ابزار در بهبود روابط دیپلماتیک بین کشورها هم قابل استفاده است بنابراین امیدوارم سمینار امروز توجه کافی به این جنبه از مسئولیت اجتماعی بنگاه ها هم معطوف شود.

یو جانگ - هیان بار دیگر مطرح کرد: هر چند که مسئولیت اجتماعی شرکت ها مربوط به فعالیت های تجاری آنهاست اما در عالم سیاست هم می تواند نقش مهمی را ایفاء کند بنابراین به حمایت دولت ها نیاز دارد.

وی افزود: میهمانان عزیز مایل هستم یادآور شوم که شرکت های بزرگ کره ای هستند که علاقمند هستند حضور خود را در ایران ادامه دهند و به شما اطمینان می دهم در دوره جدید به دنبال فرصت های جدید خواهیم بود تا به اهداف مشترک خود برسیم‌.

سفیر کره جنوبی در تهران در اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ها گفت: نقش شرکت ها و بخش خصوصی در این رابطه بسیار مهم است و مایلم از جناب آقای مصطفایی و تلاشی که با گروه کاری خود برای برگزاری این سمینار مهم که برای ما بسیار اهمیت دارد، تشکر کنم و برای تمام شرکت کنندگان آرزوی موفقیت می کنم که در این سمینار حضور دارند.