به گزارش افکارنیوز،

 حبیب الله چاغروندی که تنها ۷۷ روز از حکم سرپرستی آن برای شهر پردیس می گذرد امروز در مراسمی تودیع و به جای او مهدی هدایت که هنوز یک سال از عمر مدیریت آن در شهر هشتگرد نمی گذرد به عنوان مدیر عامل جدید پردیس معرفی می شود.

بنابراین گزارش،مهدی هدایت در دولت دهم نیز مدیر عامل شهر پردیس بود.