به گزارش افکارنیوز،

 علی مدنی زاده در همایش امنیت اقتصاد با عنوان بررسی بحران بانکی در ایران خاطرنشان کرد: بحران بانکی موجود اگرچه از طریق وجوه و سرمایه بانک مرکزی پوشیده ماند اما انتظارات تورمی و در نهایت رکود تورمی را دامن زد.

وی با بیان این که در بحران چندین ساله بانکی به سر می بریم اما به تدریج آثار فاجعه بار آن در حال نمودار شدن­ است گفت: دهه 70­ را با بانکداری دولتی و دهه 80 را با توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی تجربه کردیم.

این صاحبنظر اقتصادی ادامه داد: در دهه 90 با افول مالی دست به گریبان هستیم ­که کمبود دسترسی ها به اعتبارات بانکی و نرخ سود بالای تسهیلات اعطایی از نتایج آن است.

مدنی زاده گفت: این همه در حالی است که بانک مرکزی نه ابزار سیاستگذاری مالی را در اختیار دارد و نه از ابزار نظارتی برخوردار است.

مجید شاکری بنیانگذار اندیشکده مبنا و استاد مدیریت نیز راه حل فائق آمدن بر بحران بانکی را به واسطه چند وجهی بودن نیازمند اجماع همگانی دانست و گفت: با وجود آن که دارایی ارزی بانکها بهبود یافته است اما بیشتر آن را بستانکاری های ارزی تشکیل می دهد که انگیزه ای برای بازپرداخت آن وجود ندارد.