به گزارش افكار به نقل از فارس، نان یک کالای اساسی بوده و روایتهای مختلفی از نانوایان و اداره غله در خصوص قیمیت این کالا بیان شده است. در این راستا و برای بررسی وضعیت نان پس از هدفمندی یارانهها گفت و گویی با حمید علیخانی مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی انجام دادیم که متن کامل آن را در دامه میخوانید.
_ با توجه به اینکه چندی پیش در برنامه گفت و گو ویژه خبری اعلام کرده بودید با تشکل‌ها و اتحادیه‌های نانوایی جلسات متعددی برگزار کرده‌اید، ولی برخی از نانوایان استان تهران اظهار داشتند که در حالی که خواستار برگزاری جلسه با شما بوده‌اند ولی موفق به این امر نشده‌اند. این جلسات به چه صورتی بوده است؟
علیخانی: شرکت بازرگانی دولتی با نمایندگان اتحادیه نانوایان تهران جلسات متعددی برگزار کرده و آخرین نشست یک جلسه ۶ ساعته بوده و در جلسات آقایان حسین و محرم علی نظری، آریافر، زراعت‌کار و فرزانه حضور داشته و مذاکراتی در خصوص مسائل مختلف صورت گرفته است.
_ چرا در جلسات فقط اتحادیه تهران حضور داشته و از اتحادیه‌های دیگر نماینده‌ای حضور نداشته؟
علیخانی: اگر در جلسات شرکت بازرگانی، اتحادیه تهران حضور داشته‌اند به دلیل در دسترس بودن این افراد و گران‌تر بودن قیمت نان در تهران به نسبت سایر شهرها و قابلیت تعمیم شرایط تهران به سایر استان‌ها بوده است، در حالی که شرایط سایر شهرها قابل انطباق با تهران نیست.
_ در این جلسات چه موضوعاتی مطرح و با چه هدفی برگزار شده است؟
علیخانی: این جلسات به منظور اطلاع از اوضاع و خواست‌های نانوایان و بررسی عملیاتی بودن مباحثی که به کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شده، برگزار شده است و مقرر شده برخی از مسائل در جلسات بعدی بررسی شود.
نتیجه این جلسات چه بوده و چه برآوردی از قیمت نان شده ‌است؟
علیخانی: با توجه به اینکه سهم آرد در قیمت تمام شده نان تنها ۷ درصد است و دستمزد و اجاره ملک بیشترین سهم بالغ بر ۸۰ درصد را در قیمت گندم و نان دارد، قیمت نان را شرکت بازرگانی دولتی تعیین نمی‌کند بلکه این قیمت متأثر از اجاره‌بها و دستمزدهای محلی بوده و در حالی که نهاده‌های تولید یکسان است ولی خروجی متفاوت است و استانداردها تعیین کننده قیمت نان هستند.
_ بنابراین با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی تعیین کننده قیمت نان نیست چه نهادی متولی این امر می‌باشد؟
علیخانی: در استانداریها کمیته‌ای متشکل از استاندار، نمایندگانی از اداره غله، اتحادیه نانوایان و بازرگانی قیمت نان را تعیین می‌کنند.
_ با توجه به اینکه شما در مصاحبه‌های گذشته فرموده ‌بودید با هدفمندی یارانه‌ها برای تمام نانوایی‌ها آرد یکسان توزیع می‌شود چرا تا کنون آرد به صورت یکسان توزیع نشده است؟
علیخانی: مقتضای دهه ۶۰ و سالهای جنگ که دولت خرید و فروش گندم را ممنوع کرده بود، سیستم کنونی توزیع آرد اجرا شد و در آن زمان این سیستم بسیار خوب عمل کرده و اکنون با تغییر شرایط و وضعیت زندگی مردم سیستم کنونی نیازمند تغییر است.
تحقیقات میدانی نشان دهنده ارجحیت کیفیت بر قیمت است، در حالی که تاسیس ۱۰ هزار و ۴۳۳ آزادپز در کمتر از ۱۸ماه و سهم ۱۷ درصدی آزادپزها از کل نانوایی‌ها نشان دهنده این مسئله است.
پس از هدفمندی یارانه‌ها تمام نانوایی‌ها ازادپز خواهند شد
_ در حالی که فرمودید توزیع آرد نیازمند تحول است، پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توزیع آرد برای نانوایان چه تغییری خواهد کرد؟
علیخانی: با هدفمندی یارانه‌ها آرد یکسان برای تمام نانوایی‌ها توزیع می‌شود و نانوا تعیین‌کننده نوع آرد مورد نیاز خود خواهد بود. اکنون سهمیه هر نانوایی ۴۰۰ کیلو است و این برای نانوایی‌ها که کیفیت بالایی دارند محدودیت ایجاد می‌کند در حالی که با هدفمندی یارانه‌ها و حذف سهمیه‌بندی، توزیع آرد نانوایی بدون محدودیت مقداری خواهد بود و ‌نانوایی‌های با کیفیت بالا به دلیل تقاضا و تولید بالا، تولید صرفه اقتصادی داشته و سودآور خواهد شد و تمام نانوایی‌ها آزادپز خواهند شد.
با هدفمندی یارانه‌ها، کیفیت و رقابت معنا پیدا کرده و با اجرای این قانون و به دلیل افزایش کیفیت، نان به شرافت و قداست خود خواهد رسید.
نان تنها کالایی است که ماده اولیه آن گران تر از محصولی نهایی است
_ در حالی که نان یک کالای اساسی بوده و مورد نیاز تمام اقشار جامعه است آیا با هدفمندی یارانه‌ها قیمت نان نیز دستخوش تغییر خواهد شد؟
علیخانی: قیمت نان تغییر خواهد کرد نه جهش و حتی در برخی موارد قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و قرار نیست نان لواش ۳۰ تومانی ۱۰۰ تومان شود، در بدترین شرایط نان لواش ۵۰ تومان خواهد شد. سرانه ۱۶۰ کیلویی نان باتوجه به متوسط ۸۰ کیلویی دنیا نشان از نیاز به اصلاح مصرف دارد. نان تنها کالایی است که ماده اولیه آن گران تر از محصولی است که به دست مشتری می‌رسد و شرایط کنونی باعثبرخی انحرافات در نانوایی‌ها و ایجاد اشکالاتی در اقتصاد شده است.
_ با توجه به اینکه هدفمندی یارانه‌ها یک سری نگرانی‌هایی را در جامعه به وجود آورده آیا مردم می‌توانند به نظارت و کنترل قیمت‌ها پس از آزاد سازی امیدوار بوده و اطمینان داشته باشند که قیمت‌ها کنترل شده خواهد بود؟
علیخانی: اگر از این منظر که یارانه‌ها تاکنون مشخص نبوده به چه قسمتی و چه کسی داده می‌شده و سهم هر نفر چقدر بوده، اکنون یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد تا خود برای هزینه‌هایشان مدیرت کنند و از این طریق نگرانی‌ها نیز از بین می‌رود.
ستادهای مختلف و روشهای متفاوتی از جمله شماره تلفن و سایتهای مختلفی برای نظارت وجود دارد. ضمن اینکه جلسات و نشستهای مشترک با تمام اتحادیهها و اصناف مربوطه برای رسیدن به یک توافق به جای ابلاغ دستور در راستای نظارت بوده و به نظر میرسد پس از تعیین هدف باید ارزیابی صورت بگیرد.