به گزارش افکارنیوز به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد,دكتر موسي غنينژاد دبير علمي نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد از تجربه بانكداري خصوصي در ايران خواهد گفت.اين صاحبنظر اقتصادي با نگاهي به شكلگيري بانكداري خصوصي در ايران روند اين فعاليت را در دو مقطع زماني مختلف بررسي خواهد كرد و به بيان آثار و پيامدهاي آن ميپردازد.


دکتر اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند بحثخواهد کرد.

این اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش، پیامدهای سیاست‌گذاری خارج از یک چارچوپ قاعده‌مند را بیان خواهد کرد و نگاهی به کیفیت سیاست‌گذاری پولی در ایران خواهد انداخت.

محمد‌هادی مهدویان مدیر‌کل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالش‌های مقررات و آزادسازی را بحثخواهد کرد. سخنرانی این صاحب‌نظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقررات‌گذاری و آزادسازی پس از بحران اخیر مالی است و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را به بحثخواهد گذاشت.

محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز از زاویه چالش‌های تولید به سیاست‌های پولی نگاه خواهد کرد.
بزرگ‌ترین گردهمایی پولی کشور ۲۵ و ۲۶ بهمن تحت عنوان «نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور تصمیم‌سازان پولی، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکداران و تولیدکنندگان برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر به وب‌سایت همایش به آدرس www. iran - money. com مراجعه یا با شماره ۲-۸۷۷۶۲۴۳۰ تماس حاصل کنند.