به گزارش افکارنیوز،

 وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمانهای خود در استانها اعلام کرد که به پوست تصویرنامه مقام عالی وزارتخانه، صادرات اقلام زیرممنوع است. در این نامه آمده است که چناچه این محصولات در مناطق آزاد تولید شده باشد مشمول این ممنوعیت نمیشوند.

در این نامه همچنین آمده است ممنوعیت صادرات کیسههای پروپلین لغو میگردد.

بنابراین گزارش محصولات که صادرات آن ممنوع شدهاند شامل انواع کره، نخود رسمی(لپه)، سایر نخود های رسمی، لوبیا، لوبیا رسمی، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی، سایر لوبیاهای رسمی ازجمله لوبیا سفید، بامبارا(نوعی لوبیای چشم بلبلی)، لوبیایی چشم بلبلی، سایرانواع لوبیا،عدس،باقالا، نخودکفتری، سایر محصولات نباتی و مواد نباتی و تفالههای نباتی، آخال و سایر محصولات فرعی نباتی است.