به گزارش افکار نیوز،مجید بوجارزاده در گفتوگو با فارس با اشاره به وصل شدن مجدد گاز دو استان گیلان و مازندران گفت: روز گذشته و با اعلام قبلی گاز دو استان مازندران و گیلان به دلیل تعمیر بر روی خط اول سراسری با افت فشار مواجه شد.

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: حدود ۱۲ ساعت برای انجام عملیات تعمیر زمان نیاز بود اما کمتر از ۱۰ ساعت کار تعمیر به پایان رسید و ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه شب گذشته گاز این دو استان وصل شد.

بوجارزاده تصریح کرد: اگر این عملیات انجام نمی شد عواقب دیگری را در پی داشت به همین دلیل با تصمیم مدیرعامل شرکت ملی گاز مجبور شدیم کار تعمیر را به صورت فوری انجام دهیم.

سخنگوی شرکت ملی گاز خاطرنشان کرد: هم اکنون گاز تمام مشترکین دو استان گیلان و مازندران وصل شده است.