به گزارش ايسنا، در پي بروز نوسان در بازارهاي سكه و ارز بانك مركزي اقدام به ابلاغ سياستهاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور كرد كه براساس يكي از بندهاي آن، سقف تسهيلات خريد مسكن پنج ميليون تومان افزايش مييافت اما اعضاي كارگروه مسكن از ابتدا با اين تصميم مخالف بوده و لغو آن را پيگيري كردند.

بر این اساس در آخرین جلسه کارگروه مسکن مصوب شده که سقف تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن برای متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات خرید سپرده‌گذاری می‌کنند براساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می‌رساند مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال تعیین شود.

به گزارش ایسنا، این مصوبه باید توسط هیات دولت مورد تایید قرار گرفته و توسط معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شود؛ آنگاه لازم‌الاجرا خواهد بود.

بر این اساس تاثیر نامناسب افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بر قیمت‌های خرید و فروش ملک در بازار باعثچنین تصمیمی‌ شده ‌است.

البته پيشتر ايرج رهبر- رييس كانون سراسري انبوهسازان- تسهيلات ۴۰ ميليوني ساخت را با توجه به سپردهگذاري ۲۰ ميليوني طي ۹ ماه بسيار مناسبتر از تسهيلات ۲۵ ميليوني كه نياز به سپرده ۱۲.۵ ميليوني دارد، دانست و گفت: بهنظر ميرسد استقبال از تسهيلات ۴۰ ميليوني بيشتر باشد.