به گزارش افکارنیوز،

بر اساس اطلاعاتی که در سایت وزارت خارجه کشورمان منتشرشده، هم‌اکنون ایران نزدیک به ۱۶۰ سفارتخانه و نمایندگی فعال در خارج از کشور دارد.

مجموع کارکنان وزارت خارجه حدود ۴ هزار نفر است که تقریبا ۳ هزار نفر آنها در داخل کشور مشغول فعالیتند و یک هزار نفر هم در نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در قالب سفیر، کنسول، دیپلمات یا  کارمند فعالند.

حقوق کارکنان سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، بر اساس ماتریس دهگانه مدارج و امتیازات فردی و مشخصات کشور مقصد (ویژگی‌های امنیتی و هزینه‌ای) تعیین می‌شود. هم‌اکنون میانگین دریافتی ماهانه کارکنان سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور بین ۳ هزار یورو تا ۸۵۰۰ هزار یورو است. 

 با توجه به نرخ کنونی یورو در بازار آزاد که بین ۱۶۲۰۰ تا ۱۶۵۰۰ تومان است، یک محاسبه ساده نشان می‌دهد حقوق دریافتی دیپلمات‌های کشورمان حدودا بین  ۵۰ تا ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. با توجه به هزینه‌های بالای زندگی در کشورهای خارجی، قطعا بخش زیادی از حقوق دریافتی سفرا و کارمندان سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور، خرج امور روزانه آنها می‌شود.

مجموع بودجه جاری وزارت امور خارجه حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان است که ۲۵۰ میلیارد تومان آن از محل درآمدهای اختصاصی وزارتخانه (درآمدهای کنسولی ناشی از صدور روادید و گذرنامه) و مابقی از خزانه دولت تأمین خواهد شد.