به گزارش افکارنیوز ،محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر، از آخرین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه پرداخت تسهیلات بانک به طرحهای مشاغل خانگی که پس از طی مراحل قانونی در مجلس، مصوبات شورای عالی اشتغال و همچنین مصوبه شورای پول و اعتبار را نیز به همراه دارد، گفت: قرار است به هر طرح مشاغل خانگی پس از تایید مبلغ ۵۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این ارتباط که طی روزهای گذشته از سوی مقامات بانک مرکزی ابلاغیه پرداخت تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی به مشاغل خانگی اعلام شده است، اظهار داشت: تسهیلاتی که برای طرح مشاغل خانگی در نظر گرفته شده، به ازای هر طرح مبلغ ۵۰ میلیون ریال است.

فروزان مهر با تاکید بر اینکه تسهیلات ۱۰۰ میلیون ریالی برنامه ای است که برای پرداخت به طرحهای خوداشتغالی در نظر گرفته شده است، افزود: به صورت کلی، پرداخت تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیون ریالی در این بخش از مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تکمیل تسهیلات دهی به مشاغل خانگی تا پایان سال ۹۰

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: با توجه به مجموعه مصوبات که در این بخش از شورای عالی اشتغال و شورای پول و اعتبار داشته ایم، هم اکنون این تسهیلات از سوی بانک ها در حال پرداخت است.

وی در این خصوص که طبق اعلام اولیه قرار بود بانکها تا ۲۲ بهمن ماه سال جاری کل تسهیلات در نظر گرفته شده سال جاری برای پرداخت به مشاغل خانگی را محقق کند، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه از قبل برخی پیش بینی ها در این زمینه صورت گرفته بود، اما پرداختهای کامل در این خصوص تاکنون صورت نگرفته است.

به گفته فروزان مهر، با توجه به تاکیداتی که در این زمینه برای تکمیل اقدامات مورد نیاز برای فراهم شدن زمینه های دریافت تسهیلات مشاغل خانگی صورت گرفته است، این امیدواری وجود دارد که تا پایان سال جاری کل تعهدات این بخش نهایی شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: همچنین همراهی بانکها و دستگاهها در این زمینه علاوه بر اقداماتی که لازم است تا از طریق استان ها صورت گیرد نیز می تواند در تکمیل فرایند پرداخت تسهیلات موثر واقع شود.

مکاتبه با استانها

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فرایند تکمیل صدور مجوزهای لازم برای اینکه یک طرح بتواند تا مرحله دریافت تسهیلات از بانک برسد نیز موضوع دیگری است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اظهار امیدواری نسبت به جذب اعتبارات لازم در این بخش تا پایان سال جاری، تصریح کرد: اخیرا مکاتبه ای با استانها در زمینه جمع آوری اطلاعات مربوط به آخرین اقدامات و تلاش های صورت گرفته در زمینه دریافت تسهیلات از بانکها انجام شده است.

فروزان مهر این مطلب را نیز افزود که طی روزهای گذشته آخرین اقدامات مربوط به عملکرد بانکها در استانها تا پایان دی ماه سال جاری از سوی استانها ارائه شده اما هنوز جمع بندیهای نهایی برای اینکه مشخص شود عملکرد بانکها مناسب بوده و یا خیر، صورت نگرفته است.