به گزارش افکارنیوز، 'علی عسكری' در گفت و گو با ایرنا، در پاسخ به این پرسش كه آیا برنامه ای برای دریافت مالیات از سپرده های بانكی وجود دارد، افزود: مالیات بر سپرده های بانكی در نظام های اقتصادی جز مالیات بر عایدی سرمایه است.

به گفته وی، در نظام اقتصادی ایران هم اکنون مالیات بر عایدی سرمایه دریافت نمی شود و برنامه خاصی نیز در این زمینه وجود ندارد.

وی در خصوص وضعیت مالیات بر ارزش افزوده جایگاه داران CNG نیز گفت: برخی از جایگاه داران در پرداخت وجوه گازی که به فروش رسانده بودند به شرکت گاز تعلل می کردند که البته این مشکل تا حدودی رفع شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره عملکرد سازمان امور مالیاتی در سال جهاد اقتصادی تصریح کرد: نظام مالیاتی با وجود همه مضیقه هایی که کشورهای دیگر برای ایران ایجاد کرده اند، کارکرد مناسبی داشته و با توجه به شاخص ۲۶ درصد رشد درآمدهای مالیاتی می توان نتیجه گرفت که در فضای فعلی شاخص مقبولی به دست آمده است.

وی بزرگترین اقدام سازمان امور مالیاتی در سال جهاد اقتصادی را اجرای قانون دانست و افزود: در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شده است.

وی ادامه داد: نظام مالیاتی باید نیروی انسانی کارآمدی را در اختیار داشته باشد تا بتواند مطابق اقتضاعات زمان، مسایل مالیاتی را رصد کند و در تشخیص و رسیدگی مالیاتی از این ظرفیت استفاده کند.

عسكری با بیان آن كه، برخی از موارد قانونی باید به طور گسترده تر اجرایی شود، گفت: به عنوان مثال مواردی از قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده ظرفیت های خوبی دارد، اما تاكنون از آن به نحو مطلوبی استفاده نشده كه در حال اجرایی كردن آن هستیم.