به گزارش فارس، رحیم ممبینی امروز در نشست خبری اعلام کرد: لایحه بودجه ۹۱ نسبت به سال جاری انقباضی بوده اما بودجه واقعی کل کشور از رشد ۱۲ درصد برخوردار بوده است و به ۵۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بودجه ۹۰ که رقم ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بود تنها ۰.۴ درصد رشد نشان میدهد.

وی با بیان اینکه شفافیت یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۹۱ است گفت: ‌ میانگین رشد فصل یک و ۶ بودجه ۹۱ که به پرداخت کارکنان دولت مربوط است و یکی از آنها حقوق و مزایای آنهاست اعم از شاغل و بازنشسته در سال ۹۰ حدود ۶ درصد افزایش داشت که این رقم در لایحه بودجه ۹۱ به طور میانگین ۱۲ درصد رشد کرده است.

وی افزود: افزایش ۱۲ درصدی اعتبارات فصل یک و ۶ لایحه بودجه باعثمی‌شود به موجب قانون هیات وزیران رشد حقوق و مزایای سال ۹۱ را مشخص می‌کند که می‌تواند تا ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش دهد.

معاون بودجه گفت: ‌ به بخش سلامت در لایحه بودجه توجه خاصی شده است و ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای سلامت پیش بینی شده است.

وی قیمت نفت در لایحه بودجه را ۸۵ دلار و قیمت هر دلار را ۱۱۵۰ تومان اعلام کرد و گفت: درآمد نفتی لایحه بودجه از ۵۳ هزار میلیارد تومان سال ۹۰ به ۵۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

وی افزود: مجموع درآمد نفتی در سال آینده ۸۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده که ۱۴.۵ درصد درآمد شرکت نفت، ۲ درصد برای مناطق نفت خیز و محروم و ۲۳ درصد سهم صندوق توسعه ملی است که پیشبینی میشود سال آینده ۱۹.۵ میلیارد دلار به این صندوق واریز شود.