به گزارش سامانه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، طی روزهای اخیر کشتی WISDOM با پهلو گیری در بندر شهیدرجایی در حال تخلیه بار ۵ هزارتنی روغن آفتابگردان است. تاکنون بیش از ۳ هزارتن از این محموله تخلیه شده است.
همچنین کشتی BOW PROSPER که متعلق به کشور سنگاپور است، چندی است با محموله ۱۷ هزار و ۴۰۰ تنی روغن آفتابگردان در بندر امام خمینی(ره) پهلو گرفته است.
۴۵ تن روغن گیاهی هم که توسط شناورهای کوچک وارد کشور شده، در بندر شهید باهنر در حال تخلیه است.