به گزارش افکارنیوز، حمید صافدل در گفتوگو با فارس اظهار داشت: رابطه تجاری ایران با امارات قطع نشده و صرفاً ممکن است به لحاظ سیاستهای ارزی در یک محدوده زمانی، تنوع ایجاد شود که این مسئله به معنی قطع یا حذف دائمی یک ارز از سبد فعالیتهایمان نیست.

وی تصریح کرد: ممکن است سیاست موقتی برای یک محدوده زمانی اعمال شود ولی در حال حاضر امکان ثبت سفارش واردات کالا از امارات از طریق یورو و ارز‌های دیگر افراهم است.

صافدل تأکید کرد: ممکن است در آینده‌ای نه چندان دور تغییری در سبد ارزی مورد معامله با کشور امارات ایجاد شود و درهم نیز جزء این سبد قرار گیرد.

وی ادامه داد: اعلام سیاستها به عهده بانک مرکزی است و در صورت تغییر در روند گشایش اعتبار اسنادی اطلاعرسانی خواهد شد.