در ۱۷روز ابتدايي آبان ماه سال جاري به طور متوسط ۶۱.۲ ميليون ليتر در روز بنزين مصرف شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶ درصد كاهش داشته است.

به گزارش افکار به نقل از فارس، میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره و گازوئیل نیز در این ۱۷ روز به طور متوسط به ترتیب برابر با ۲۴.۵۸ _ ۴۱.۸۹ و ۱۰۲.۲۶ میلیون لیتر بوده است.

بنابر آمار شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، میزان مصرف نفت سفید و نفت کوره در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۷ و ۴ درصد کاهش داشته است اما مصرف گازوئیل با ۶ درصد افزایش مواجه بوده است.

براساس اين گزارش ميزان مصرف بنزين ،نفت سفيد، نفت كوره و گازوئيل در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۶۴.۹۷_ ۲۶.۴۶_ ۴۳.۷۲و ۹۶.۱۷ ميليون ليتر بوده است.