دبيركل بانك مركزي از ورود سكههاي يكگرمي بانك مركزي به بازار تا حدود دو ماه ديگر خبر داد و تاخير در ورود آنها را به دليل وجود تعداد كافي و جلوگيري از ايجاد بازار سياه عنوان كرد.

سیدمحمود احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره ورود سکه‌های گرمی به بازار اظهار کرد: ضرابخانه بانک مرکزی در حال حاضر مشغول ضرب سکه‌های گرمی است. ما می‌خواهیم تیراژ این سکه‌ها به حدی برسد که وقتی به بازار آمد به حد کافی وجود داشته باشد و بازار سیاه و رانت برای آن ایجاد نشود.

وی گفت: در حال حاضر مشغول ذخیره‌سازی این سکه‌ها هستیم و زمانی که تعداد آن افزایش یافت، این سکه‌ها را به بازار خواهیم ریخت.

او درباره زمان حدودی ورود این سکه‌ها به بازار گفت: فکر می‌کنم این کار در دو ماه آینده انجام شود. ما قصد داریم ابتدا یک میلیون قطعه تولید کنیم و تا کنون حدود ۲۰۰ هزار قطعه ضرب شده است.
به گفته او قیمت این سکه‌ها هم با توجه به شرایط روز و قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود. وزن این سکه‌ها ۱.۰۱ گرم و قطر تقریبی ۱۳.۳ میلی‌متر است. عیار سکه گرمی نیز همانند سایر سکه‌های بهار آزادی رایج در بازار ۹۰۰ در هزار است. این سکه‌ها با بسته‌بندی امنیتی مناسب و بدون ثبت سال ضرب به بازار خواهند آمد.

پیش از این قرار بود تعداد محدودی سکه گرمی در مهرماه از سوی بانک کارگشایی عرضه شود.

در بستهبندي اين سکه، کاغذ امنيتي با شش مشخصه قرار گرفته است؛ يک مورد ديگر امنيتي در بستهبندي سکههاي گرمي، شماره سريالي است که به عنوان شناسنامه توليد سکهها که روز و زمان توليد آن درج ميشود. مرکب چاپ سريال نيز فلورسنتي است که زير لامپ uv تبديل به رنگ نارنجي ميشود.