به گزارش افکارنیوز،

 اکبر کمیجانی در حاشیه برگزاری مراسم هفته پژوهش در بانک مرکزی و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره توافق با سایر کشورها در زمینه مبادلات پولی دوجانبه اظهار داشت: همانطور که بارها از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده، طی سال های اخیر به ویژه در ماه های اخیر بر عملیاتی شدن توافق نامه ها و پیمان های پولی دو جانبه تاکید شد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی نگاه دوباره ای به پیمان های پولی داشته و تعدادی از کشورهایی که مبادلات تجاری خوبی با ایران دارند، با توجه به تمایل خودشان برای پیمان پولی دوجانبه و مبتنی بر تسویه تجارت به اتکاء پول های ملی خودشان می اندیشند.

قائم مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: انعقاد پیمان های پولی درباره برخی از کشورها پیشرفت داشته و با برخی عملیاتی شده و با برخی دیگر از کشورها باید شرایط و زمان هر دو طرف فراهم باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ابراز تمایل روسیه برای اجرایی کردن پیمان های پولی گفت: تمایل برای این موضوع از سوی هر دو کشور وجود داشته ولی باید شرایط و محیط آن فراهم شود. کمیجانی اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که درباره پیمان های دوجانبه و چند جانبه مطرح است، موضوع تسویه در زمانی است که تراز تجاری مثبت یا منفی باشد.

کمیجانی ادامه داد: باید به دنبال راهکاری باشیم تا به جای استفاده از پل رابط برای تسویه و کسری های تجاری، از پول ملی دو کشور استفاده کنیم.