به گزارش افکارنیوز،

​بر اساس گزارش عملکرد بودجه در 7ماهه نخست سال جاری درامد دولت از محل صادرات نفت و فراورده های نفتی حدود 72 هزار میلیارد تومان بوده است. این درامد نسبت به مدت مشابه سال قبل 55 درصد رشد داشته است.

این گزارش نشان میدهد، منابع حاصل از صادرات نفت خام 59هزار میلیارد تومان بوده که رشد 68 درصدی نسبت به 7ماهه ابتدایی سال قبل داشته است. همچنین منابع حاصل از صادرات فراورده های نفتی و میعانات گازی 4700 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 48 درصد کاهش داشته است.