به گزارش افکارنیوز،
 بانک مرکزی امروز نرخ ۳۹ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۲ ارز کاهش، ۶ ارز ثابت و ۲۱ ارز افزایش یافته است.

 

ارز

ارز