به گزارش افکارنیوز،

 اسکندر آزموده رئیس اتحادیه آب میوه و بستنی تهران درباره شایعات افزایش قیمت بستنی در بازار گفت: درحال حاضر مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بستنی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه افزایش قیمت بستنی فقط در ابتدای هرسال صورت می‌گیرد، گفت: در دوماه گذشته قیمت بستنی‌های خامه دار و پسته‌ای ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وی تأکید کرد: اگر تولیدکننده‌ای بدون مجوز، اقدام به کاهش وزن محصولش بدون تغییر قیمت کند مصداق بارز کم فروشی است که از سوی دستگاه‌های نظارتی برخورد می‌شود.

رئیس اتحادیه آب میوه و بستنی تهران،گفت: بازرسان به طور دایم بر واحد‌های صنفی نظارت دارند و اگر تخلف یا گران فروشی صورت گیرد به سرعت به آنها تذکر داده می‌شود.

آزموده، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت بستنی مغزدار خامه‌ای ویژه ۲۴ هزار تومان، بستنی خامه‌ای زعفرانی ۲۰ هزار تومان، بستنی ویژه ممتاز ۱۴ هزار تومان، بستنی ویژه درجه سه ۱۳ هزار تومان، بستنی میوه‌ای مغزدار ۲۴ هزار تومان، بستنی اعلا و ممتاز ۲۰ هزار تومان و فالوده ۱۲ هزار تومان است.